GeoScene时空大数据实验教学平台验收公告

 • 2024-06-24
 • 国资处
 • 1349

所到货物与合同一致,验收通过。

本项目相关信息

 • 采购计划1采购进度:
 • 2024-04-15物资采购科接收采购材料
 • 2024-04-16物资采购科转采购管理科
 • 2024-04-23测绘学院补充材料
 • 2024-05-08物资采购科材料公示
 • 2024-05-09物资采购科审查采购需求采购计划
 • 2024-05-09机电制订采购文件
 • 2024-05-09物资采购科审阅采购文件
 • 2024-05-16物资采购科采购公示
 • 2024-05-16物资采购科开标评审
 • 2024-05-17物资采购科成交结果公示
 • 2024-05-21物资采购科起草合同
 • 2024-05-21中标单位审阅合同
 • 2024-05-21使用单位审阅合同
 • 2024-06-05物资采购科审阅合同
 • 2024-06-05国资处审阅合同
 • 2024-06-05法律办审阅合同
 • 2024-06-06物资采购科合同签订